Lymfatický systém zbavuje tělo lymfy – tekutiny, která čistí tkáně a orgány od všech škodlivin. Při nefunkčnosti vznikají otoky. Lymfatický systém zbavuje tělo lymfy – tekutiny, která čistí tkáně a orgány od všech škodlivin. Při nefunkčnosti vznikají otoky.

Otoky nohou či rukou? Zjistěte, jak vám funguje lymfatický systém

15.04.2022

Mnoho lidí ani netuší, že kromě žilního systému je jejich tělo v hloubce protkáno další soustavou cév, které tvoří lymfatický systém. Když nepracuje správně, tvoří se lymfatické otoky – lymfedémy. Ženy jsou k nim náchylnější a mívají k nim i dědičné sklony.

S otoky se během života setkal alespoň jednou téměř každý. Problém však nastává tehdy, když otok nezmizí ani po ránu a přetrvává. Místo je pak zatuhlé, kůže hladká a napjatá a končetina je vlastně deformovaná, v pokročilejších stadiích působí jako „sloní noha“. Měkká tkáň se začne měnit ve vazivo.

Proč lymfedém vzniká?
Čím to ale je? Lymfatický systém je tvořen speciálními cévami, jimiž proudí lymfa. Jde o bezbarvou, někdy nažloutlou či mléčně zabarvenou tekutinu, která jednotlivé tkáně našeho těla čistí od škodlivých látek a zplodin, včetně infekčních. V těle jí máme zhruba 10 litrů. Když se její tok zpomalí nebo zastaví, poškodí se chlopně a výstelka lymfatických cév. Zvýší se jejich propustnost, odpadní látky prosakují do okolních tkání a dochází k edémům (otokům). Větší lymfatické cévy – tzv. mízovody – jsou podobné žilám, lymfatické kapiláry jsou rozptýleny po celém těle a ty nejdrobnější vedou podél tepen a žil. 

Jak fungují mízní uzliny?
Lymfě se také říká míza, odtud pochází název mízní uzliny. Jsou to ty, které natečou a zduří v případě, že vás postihla nějaká nemoc. Míza nemůže být dobrá nebo špatná, dobrá nebo špatná je pouze funkce tohoto systému. Ten je složený z cév, uzlin a lymfatických orgánů, jako je slezina, brzlík, kostní dřeň, mandle a zřejmě i slepé střevo. V nich se lymfa čistí a filtruje. „Provoz“ této soustavy je jednosměrný, skutečně jen odvádí nevhodné látky zpět do krevního oběhu, aby pak mohly být vyloučeny z těla úplně.  

Lymfatický systém odvádí škodliviny
Pokud ale lymfatická soustava nefunguje správně, zplodiny se dostanou do lymfatických uzlin, které reagují právě zvětšením. Tekutina se také hromadí v rizikových oblastech, jako jsou především dolní končetiny. Někdy může jít i o jednostranný výskyt kolem paží, například při operaci nádoru prsu, kdy se zároveň odstraní i mízní uzliny v podpaží. Organismus je tak zatěžován působením škodlivých látek, které měly být z těla vyloučeny.

Další rizika lymfedému
Zplodiny se pak ukládají do mezibuněčných prostor. Dochází k hromadění vody, solí, tuku a odpadních látek v podkoží a vzniká tak lymfatický edém. Nejde však jen o estetickou stránku věci. Lymfatická soustava je nedílnou součástí imunitního systému, takže edémy mohou být signálem i dalších problémů a nemocí. Lymfatický edém by měl poznat každý praktický lékař a odlišit ho od ostatních druhů otoků. Kromě pravidelného pohybu, správného pitného režimu a omezení nadváhy je první léčbou nošení stahovacích punčoch nebo podkolenek. Pomohou také masáže a lymfodrenáže.