Po operaci křečových žil se mohou objevit komplikace jako jizvy, pigmentace nebo se můžou křečové žíly vrátit. Po operaci křečových žil se mohou objevit komplikace jako jizvy, pigmentace nebo se můžou křečové žíly vrátit.

Operace křečových žil: jaké mohou nastat komplikace?

18.03.2022

Komplikace po operaci křečových žil a metliček i po jiných metodách na jejich odstranění nejsou časté a ani automatické. Vyskytují se však a je nutné o nich informovat. Pacienti by například po zákrocích měli počítat s jizvami a do pár týdnů po operaci i s možným zánětem žil nebo hyperpigmentací.

Křečové žíly se mohou objevit znovu
Nejvážnější možnou komplikací je recidiva. Návrat metliček nebo křečových žil odráží přístup pacienta k léčbě chronického žilního onemocnění. Právě rozšířené varikózní žíly patří mezi projevy chronického žilního onemocnění spolu s bolestmi a otoky nohou. Základem léčby je dlouhodobé užívání vernofarmak (léků na zpevnění žilní stěny), nošení kompresních punčoch a dodržování režimových opatření, a to po jakékoliv metodě na odstranění metliček a křečových žil. Právě proto, aby se nevrátily znovu. 

Počítejte s drobnými jizvami
Žádný chirurgický výkon nelze provést bez jizev. Odstranění křečových žil se mnohdy provádí strippingem. To je metoda, kdy se postižená kmenová žíla vytáhne buď malým řezem v třísle nebo v podkolenní krajině. V těchto místech tedy vzniknou jizvy. Další jsou na dolních končetinách z důvodů preparace žíly na vnitřní straně kotníku, resp. zevní straně kotníku. Přídatně drobné řezy se provádějí z důvodů odstranění jednotlivých metliček.

Při strippingu může dojít k poranění cév
Při preparaci může dojít k neplánovanému poranění nejen žilního, ale i tepenného či lymfatického systému. Krvácení v průběhu zákroku je zpravidla následkem strippingového manévru hlavní kmenové žíly, při němž mohlo dojít k vytržení přívodních cév. Vzácnou komplikací je poranění lymfatických cév v třísle s následnou lymfatickou píštělí.

Zánět žil bývá velmi častý
Mezi častou komplikaci, která se objevuje do pár týdnů od zákroku, patří povrchový i hluboký zánět žil

Následkem sklerotizace může být i hyperpigmentace
Poměrně častým problémem (dle různých zdrojů se jedná o 10–30 % případů) je rovněž hyperpigmentace kůže nad sklerotizovanou žilou. Do pár týdnů až měsíců začne ale obvykle ustupovat. Tento proces je vždy závislý na individuální schopnosti hojení. Vstřebávání lze podpořit aplikací mastí, ale je třeba vždy zvážit, že někdy mohou tyto pigmentace přetrvat dlouhodobě a někdy nevymizí nikdy.

Operace křečových žil může skončit sníženou citlivostí kůže
Porušení nervů kolem hlavní kmenové žíly po strippingu je dobře známou komplikací. Následná ztráta citlivosti kůže může být dočasná nebo trvalá v závislosti na stupni a lokalizaci poškození nervu. Incidence této komplikace může dosahovat hodnoty až 58 %. Pravděpodobnost porušení nervových struktur u dalších kmenových žil je nepoměrně nižší.

Jemné rozšířené žilky po sklerotizaci
Mezi popisované komplikace po skleroterapii patří také tzv. matting, což jsou jemné rozšířené žilky, vznikající v oblasti původně sklerotizovaných žilek. Jde o nepředvídatelnou individuální reakci organismu, objevující se také po chirurgickém odstranění křečových žil.

Průběh léčby neodpovídá pokaždé kýženým předpokladům a z nejrůznějších důvodů dochází ke komplikacím. I nejšetrnější chirurgický výkon zanechá určité stopy. Jejich rozsah je závislý jednak na stupni onemocnění, technicko-taktické strategii operace, ale i na anatomických poměrech a jejich variantách, které se nedají stoprocentně předem určit a již vůbec ne ovlivnit.