Mezi nejčastější příčiny krvácení z konečníku patří nespecifický střevní zánět, potíže s hemoroidy nebo zánět řitního kanálu. Mezi nejčastější příčiny krvácení z konečníku patří nespecifický střevní zánět, potíže s hemoroidy nebo zánět řitního kanálu.

Nejčastější příčiny krvácení z konečníku

29.09.2022 / MUDr. MARTIN KOUDA

Krvácení z konečníku v dospělosti je příznakem celé řady onemocnění, včetně závažných nádorových, a proto jej nesmíme podceňovat ani jinak bagatelizovat. Je nutné obrátit se co nejdříve na svého lékaře, aby byla provedena nezbytná vyšetření, která objasní zdroj a příčinu krvácení.

Pro diagnostiku je prvotně důležité vědět, o jaké krvácení z konečníku se jedná. Nemocný musí dobře popsat, zda našel jasně červenou nebo tmavě červenou krev, či jen krevní sraženiny, zda krev byla na toaletním papíru nebo na stolici, zda byla se stolicí smíchána, nebo byly krevní sraženiny v toaletní míse. Krev může také z řitního otvoru odkapávat po stolici do mísy. Jako okultní krvácení se označuje krev ve stolici, která není vidět pouhým okem, ale může se prokázat speciálním testem (např. hemokult). Test na okultní krvácení je u nás prováděn lidem od 50. roku věku v rámci screeningových programů pro prevenci zhoubného nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku.

Podle typu krve z konečníku lze poznat zdroj
Již podle typu krvácení je možno pomýšlet na jeho zdroj. Vyprázdnění sražené krve tmavší barvy je typické pro krvácení z tračníku (části tlustého střeva). Odkapávání jasně červené, čerstvé krve do toaletní mísy nebo její přítomnost na toaletním papíru svědčí pro zdroj krvácení v oblasti řitního kanálu či konečníku. Až 20 % krvácení do horní části zažívacího traktu (např. z žaludečního vředu) se může projevit přítomností čerstvé krve při vyprazdňování.

Důležité je sledovat i další příznaky
Další otázkou je, zda krvácení doprovázejí další příznaky onemocnění. Pokud je současně přítomna bolest břicha, může se jednat o projev nespecifického střevního zánětu (např. ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby), nebo střevní ischemie (nedostatečného prokrvení střeva na podkladě uzávěru jeho cévního zásobení krevní sraženinou nebo embolií). Při krvácení provázeném průjmem pomýšlíme také na nespecifický zánět střevní nebo na střevní infekci. U krvácení se zácpou se může jednat o hemoroidy, řitní trhlinu, ale i nádorové onemocnění.

Cévní anomálie a divertikulární choroba
Krvácení z tračníku je až ve 2/3 případů způsobeno cévní anomálií nebo divertikulární chorobou.
Cévní anomálie jsou okrsky ploché cévní kresby na sliznici tračníku nebo i cévní změny na sliznici v souvislosti s předchozím ozářením (např. po radioterapii gynekologických nádorů u žen či nádorů prostaty u mužů). Divertikly tračníku jsou přítomny téměř u poloviny populace ve věku nad 60 let se západním stylem stravování a s nedostatkem vlákniny v dietě. Vznikají vychlípením sliznice a podslizničního vaziva poškozením ve svalovině střevní. Většina akutních krvácení divertikulárního původu se sama spontánně zastaví, ale opakování bývá časté. K výraznějšímu krvácení může přispět současné užívání Aspirinu, tzv. nesteroidních antirevmatik a léky proti srážení krve.

Nádory a polypy
Nádory a větší polypy (výrůstky) lokalizované v oblasti esovité kličky tračníku se většinou projevují okultním krvácením, ale mohou krvácet i viditelně. Pak nacházíme stolici s příměsí krve na povrchu, nebo krev se stolicí smíchanou. Prudká krvácení jsou zde výjimečná. Pokud je pacient ve vyšším věku a krvácení provází změna vyprazdňovacího stereotypu (střídání průjmu a zácpy, nadýmání...), pak je podezření na nádor na místě.

Ulcerózní kolitida
Z nespecifických střevních zánětů (chronických zánětlivých onemocnění zažívacího traktu) je krvácení typickým projevem u ulcerózní kolitidy. Je-li tímto typem zánětu postižen konečník, bývá přítomen nutkavý pocit na stolici, při němž se vyprazdňuje jen nepřiměřeně málo stolice, nebo jen krvavý hlen. Stolice bývá formovaná nebo jen kouskovitá, bolesti břicha nebývají. U postižení větší části nebo celého tračníku jsou přítomny vodnaté průjmy s příměsí krve, hlenu či hnisu, doprovázené bolestmi břicha. U dalšího typu nespecifického střevního zánětu, Crohnovy choroby, je zjevné krvácení vzácné.
Intenzivní bolest břicha následovaná výrazným vyprázdněním střeva s přítomností krve u nemocných vysokého věku s kardiálními obtížemi (arytmiemi, po prodělaném infarktu myokardu nebo s onemocněním srdečních chlopní a kornatěním cév) může signalizovat tzv. vaskulární mezenteriální onemocnění (soubor onemocnění ovlivňující cévní zásobení střeva, kam spadá trombóza či embolie v příslušném cévním řečišti).

Potíže s hemoroidy
Hemoroidy (lidově „hemeroidy“) jsou žilní pleteně, které se jako jemné cévní polštáře uplatňují na dotěsnění řitního kanálu a doplňují funkci svěrače. U hemoroidální choroby je krvácení prvním a pravidelným příznakem. Jasně červená krev se může objevovat nejprve na toaletním papíru, nebo je přítomna na stolici, či kape z řitního otvoru do mísy. Zpočátku bývá krvácení malé, ale s přibývajícím nálezem se zvětšuje. Kromě krve se nemoc projevuje svěděním konečníku, pálením, tlakem a diskomfortem, a to zejména při komplikovaném vyprazdňování a po něm.

Poranění konečníku
Krvácení může být způsobeno také poraněním konečníku nebo řitního kanálu při pádu z výšky na hýždě, při jízdě na koni či motocyklu, nebo poraněním cizím tělesem při sexuálních praktikách, kdy jsou do konečníku zaváděny různé předměty. K poranění může dojít spolknutím cizího tělesa (např. kosti), nebo při léčebných procedurách (po klystýru, endoskopii).

Zánět řitního kanálu
Drobné krvácení lze pozorovat také při anitidě (povrchním zánětu řitního kanálu), při průjmech, ale i při zácpě z důvodu zastavení stolice v řitním kanálu. S krvácením z konečníku se setkáváme i při specifických zánětech rekta vyvolaných mikroby (salmonelóza), parazity (roupy) a pohlavními chorobami (kapavka, syfilis).

Podráždění konečníku
Při opakovaném podávání klystýru a projímadel se setkáváme s iritační proktitidou – podrážděním konečníku, projevujícím se přítomností malého množství krve na toaletním papíru. Postradiační proktitida, která vzniká poškozením sliznice konečníku ozařováním (např. pro nádor gynekologický nebo prostaty), může spustit krvácení různé intenzity.

Řitní trhlina
Zdrojem krvácení z okraje konečníku je trhlina řitní. Většinou začíná náhlou a silnou bolestí při vyprazdňování, po několika hodinách se sice zmírní, ale znovu se objeví při vyprazdňování. Objevuje se stopové krvácení z rozšířených cév po stranách trhliny nebo z její spodiny, většinou na toaletním papíru.

Pro každé krvácení z konečníku jednoznačně platí – včas vyšetřit, objektivizovat zdroj a zahájit adekvátní léčbu.