Komplikovaný život přináší potíže s hemoroidy, s krvácením, svěděním nebo pálením konečníku. Nemoc má polovina lidí, ale nemluví o ni. Komplikovaný život přináší potíže s hemoroidy, s krvácením, svěděním nebo pálením konečníku. Nemoc má polovina lidí, ale nemluví o ni.

Máte hemoroidy? A jak se s nimi žije?

26.02.2024

Zdravotní komplikace nebývají jen o fyzických projevech. Větší stopu mnohdy zanechává duševní zátěž. Nebývá vidět, ale o to více může „bolet“. Obzvlášť, pokud jde o dlouhodobá onemocnění nebo o intimní potíže, o kterých se lidé stydí mluvit. Jedním z intimních problémů jsou dozajista i problémy s hemoroidy. Ačkoliv je má podle odhadů v dospělosti minimálně polovina populace, v běžné konverzaci se o něm nahlas příliš nemluví.

Hemoroidální onemocnění se nejčastěji projevuje svěděním, pálením, řezáním a krvácením různé intenzity z konečníku. Příznaky nejsou konstantní, jsou intenzivní během tzv. hemoroidálních atak, a pak podle stadia onemocnění zase odezní, nebo se výrazně zmírní.  

Hemoroidy zvládají tiše  

Řada nemocných si ze strachu z posměchu a pocitu trapnosti projde obdobím hemoroidálních atak se zaťatými zuby, aniž by jejich okolí vůbec něco tušilo. „V praxi se často setkávám s lidmi, kteří tabuizují své zdravotní problémy, jako by se za ně styděli či vinili z nich sami sebe. Obávají se sociálního odsouzení, izolace, ale také nechtějí vzbuzovat lítost a soucit. Lidé neumí otevřeně mluvit o svých bolestech, starostech a vážných nemocech, natož o těch intimních,“ říká psycholožka a sexuoložka doc.PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. 

Právě nedostatečná otevřenost může vést k řadě zbytečných nedorozumění vkaždodenním životě. Například při hemoroidálním onemocnění se často lidem velice nepohodlně sedí. Hledají vhodnou polohu, která by byla nejméně nepříjemná. Různě si poposedávají a ošívají se. Pokud takový člověk bude vtažený do rozhovoru, může působit nervózně, nesoustředěně nebo bez zájmu. Málokoho napadne, že dotyčný právě sám v sobě bojuje s překonáváním obtíží prameních z podrážděného konečníku a s předsudky, jak by asi reagovalo okolí, kdyby to vědělo.  

Život bez intimity kvůli hemoroidům 

Nebojte se pohovořit si o svých problémech sněkým ke komu máte důvěru. Jen samotné sdílení potíží může dodat sílu vyhledat lékaře a zahájit léčbu, která by konečně mohla vést kúlevě od potíží s konečníkem,“ vybízí psycholožka a sexuoložka doc. Laura Janáčková, která se ve své praxi často setkává i s tím, že lidé řeší problémy s hemoroidy v souvislosti se sexem.   

Intimita mezi partnery je ve vztahu důležitá a neřešené problémy mohou vést nejen k nedorozumění v běžné komunikaci, ale i v sexu. Při hemoroidálním onemocnění, zejména v jeho akutní fázi, je velmi obtížné se uvolnit a soustředit na sexuální prožitek. Mnoho lidí se tak intimitě vyhýbá, což může být pro nic netušícího partnera, zraňující. Je třeba řešit hemoroidální onemocnění včas a navštívit lékaře. Pro lékaře to je běžná rutina, není třeba se bát. Když budete situaci řešit správně a včas, rychle odezní a všechno bude zase bez problémů,uzavírá Laura Janáčková.